• 2 års garanti
  • 3 års reklamationsrätt

Garanti, och reklamation

Garanti

Garagehuset lämnar i regel 2 års garanti på samtliga varor. Garantin gäller från och med det ursprungliga inköpstillfället. Relevant inköpsbevis som kvitto, etc. måste medfölja reklamationen för att garantin ska kunna åberopas. Under garantitiden har vi rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin täcker fel som orsakats av material eller produktionsfel.
Slitage, felaktig användning, förbrukningsmaterial, batteri täcks inte av garantin.
Eventuell undersökningskostnad från verkstad vid ej godkänd reklamation/garanti betalas av kunden. Om du som kund väljer att få produkten reparerad vid ett ej godkänt garantiärende ingår undersökningskostnaden i denna kostnad.

Reklamation

Du har som kund har rätt att reklamera din vara vid fabrikationsfel, dolt som synligt, din lagliga rätt att reklamera varar i 3 år. Utanför den frivilliga garantitiden är det du som kund som har skyldighet att påvisa att eventuella fel är fabrikationsfel. vid ej godkänt reklamation uttages en undersökningsavgift. Fel på varan, felleverans eller transportskada ska reklameras inom ”skälig tid” från det att felet upptäcktes.

Returer

Du som konsument har alltid chansen att returnera en vara om du inte skulle bli nöjd med varan. Returen får du själv ombesörja

Vid retur skall varan returneras i det skicket du fick varan i, och givetvis tillsammans med original förpackning.

Du har som kund 14 dagars ångerrätt.

Undersöknings plikt

Vid leverans undersök din vara noggrant, all emballage eller transportskada skall rapporteras till chauffören omgående.
Görs inte detta har du som godsmottagare godkänt leveransen.
Dolda skador som kan ha inträffat under transport skall rapporteras till transportören senast 7 dagar efter leverans.

Felaktig eller skadad vara

Rapporteras omgående till Garagehuset senast 7 dagar efter leverans.
Bifoga foto och en beskrivning på problemet.

Rapportera Felaktig eller skada vara : skador@garagehuset.se

FROM DEN 17 AUGUSTI 2018 KOMMER ALLA KÖP, BESTÄLLNINGAR SAMT KUNDTJÄNSTER SKE FRÅN SKÅNE IMPORTEN Avvisa